Jongerenwerk
Contact

Respect moet je verdienen.

De essentie van het werken met jongeren moet puur en authenthiek zijn. Jongeren prikken binnen no time door een ingestudeerd stukje heen. Jongeren zijn kritisch, sceptisch en recht toe, recht aan. Vertrouwen moet je winnen en respect moet je verdienen. Dit betekent niet dat je ze hoeft te "pleasen", maar het begint met ze serieus te nemen en oprecht interesse tonen. 

Bekijk jongerenactiviteiten

Perspectief 

Wij gaan er van uit dat iedere jongere talent heeft. Bij sommige komt dit tot uiting, andere helpen we talent ontdekken. Door jongeren perspectief te laten zien veranderd het gedrag en attitude. Van overlastgevende hangjongeren naar unieke individuen die iets kunnen. Daar ligt de basis om samen succes te boeken.

Jongerenwerk in de praktijk

Een intergrale aanpak die aansluit op de leefwereld van de doelgroep.

Door het aanbieden van activiteiten helpt Civitas in de activering van jongeren naar het deelnemen en het vormen van een participatie samenleving en het losmaken van de achtergrond die dit tegengaat of ontmoedigt. Betrokkenheid bij de leefomgeving is belangrijk. Door aan te sluiten bij de leefwereld van de jongeren creëren wij een groot bereik en zorgen we ervoor dat zij zich meer betrokken voelen bij hun buurt en wijk. Civitas wil zichtbaar zijn in de wijk en op die manier de ogen en oren van de wijk zijn.

Civitas gelooft  in integraal samenwerken: samenwerking met de wijk en investeert daarom in contacten met o.a. scholen. Door gebruik te maken van jongerenwerk in combinatie met contacten op scholen draagt integraal werken bij aan de ontwikkeling van kinderen, tieners en jongeren tot het opgroeien van een evenwichtig persoon die kan deelnemen aan het vormen van een participerende samenleving.

Wanneer mensen, ook jongeren, betrokken zijn bij hun leefomgeving zijn zij in staat naar vermogen te participeren.

Aanpak

Van probleem naar kans

Individu

De eerste stap is om jongeren niet als groep maar als individu te benaderen.

Talent

We observeren en analyseren de jongeren om talenten te ontdekken.

Perspectief

Aan de hand van de talenten creeeren we perspectief waardoor gedragsverandering plaats vindt. 

Participatie

Vanuit het perspectief stimuleren we participatie binnen het maatschappelijke middenveld.

Contact

Wil je meer weten over Civitas?
Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Versturen