OVER ONS
Contact

Visie

Civitas gelooft in de kracht van mensen. Door gebruik te maken van coachende technieken, grote kennis van de doelgroep, kennis van culturen en achtergronden kan Civitas veel mensen bereiken. Met een integrale aanpak en door actief samenwerkingsverbanden te creëren draagt Civitas bij aan de ontwikkeling van kinderen, tieners en jongeren. Iedereen moet de kans en de veiligheid hebben om op te kunnen groeien tot een evenwichtig en zelfredzaam persoon die kan deelnemen aan het vormen van een participerende samenleving. Samen kom je verder en Civitas investeert daarom in elkaar en in gemeenschappen. “Building better communities”.

MISSIE

Door te werken vanuit onze integrale werkwijze zorgen we er voor dat we er in de wijk, vóór de wijk zijn. Er wordt door Civitas geïnvesteerd in de samenwerking met scholen. Civitas werkt zowel accommodatie gebonden als ambulant en voorziet onder andere in het organiseren van activiteiten en verzorgen van coaching. Civitas is vooruitstrevend in haar aanpak en werkwijze.  Civitas werkt planmatig en doelgericht en weet wat er nodig is om de doelgroep te kunnen bereiken. Civitas investeert in team- en organisatieontwikkeling en is een groeiende organisatie die de ambitie heeft aansluiting te blijven vinden bij de vraag van de opdrachtgever én behoeften van de doelgroep. Door actief in de schoolbanken te blijven, seminars bij te wonen, opleidingen en cursussen te volgen lopen we altijd voorop.

Aanpak

Van probleem naar kans

Individu

De eerste stap is om jongeren niet als groep maar als individu te benaderen.

Talent

We observeren en analyseren de jongeren om talenten te ontdekken.

Perspectief

Aan de hand van de talenten creeeren we perspectief waardoor gedragsverandering plaats vindt.

Participatie

Vanuit het perspectief stimuleren we participatie binnen het maatschappelijke middenveld.

Contact

Wil je meer weten over Civitas?
Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Versturen