vrouwenactiviteiten civitas

vrouwenactiviteiten

Vrouwen in hun kracht

Wij constateren een zeer laag zelfbeeld bij een grote groep meisjes. Zij geloofden niet in zichzelf en het ontbreekt hen aan rolmodellen in hun directe omgeving die hen een andere spiegel voorhoudt. Wij brengen ze in contact met succesvolle, inspirerende vrouwen die dit spiegelbeeld bieden.

Voor een specifieke groep vrouwen is het soms net wat moeilijker om mee te doen. Ze kunnen alleenstaand zijn met een kind of kampen met emotionele problemen of een laag zelfbeeld. Met ons project gericht op beweging en inspiratie willen we enerzijds ruimte creëren en het zelfbeeld versterken, en anderzijds ook inspireren. Hierbij werken we samen met vrouwen met een levensverhaal die iets bijzonders hebben bereikt. Daarnaast organiseren we laagdrempelige activiteiten die passend zijn voor de doelgroep met als doel het samenbrengen en elkaar versterken. Het is belangrijk uit de anonimiteit te komen. Meedoen aan deze activiteiten is al een vorm van participatie.

Contact

Wil je meer weten over Civitas?
Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Versturen